Vi förmedlar din husbil

Så här funkar det;

1 Fyll i formuläret

2 Fri värdering via telefon eller e-post

3 Inlämning och kontraktsskrivning

4 Städ, rekond och fotografering

5 Marknadsföring

6 Visning och kontraktsskrivning med ny köpare

7 Leveransservice och leverans till köpare

8 Utbetalning enligt förmedlingskontrakt

9 Efter leverans tar vi fullt garantiansvar mot ny köpare