CI
  • CI elliot

    elliot från 670 000kr

    Finns både med Ford- och Fiat-chassi

  • CI kyros

    kyros från 563 000kr

    Det snabba livet

Om CI

Caravans International tillverkas i Italien och tillhör den franska koncernen Trigano Group. Fabrikerna finns i Toscana och produkterna präglas av italiensk hantverksanda med avancerad teknologi och modern design som främsta kännetecken. CI är väl etablerat och har ett servicenät med över 200 servicepunkter i Europa.